Contact

TEMPLE RENNOVATION COMMITTEE MEMBERS:

R.Jagannathan. Ranipet B.Desigamani S.Kumar [Contractor]

R.Ekambaram S.Selvaraj [President] P.Dharani

Mr.Arsad Basha M.Madhusudan Sri.Koti

M.C.Sampath S.K.Arumugam L.Karthikeyan

N.Murthy R.Devendran G.Srinivasan

A.Mani S.Annamalai S.Anand C.Ponnuswamy C.Govindan Mr.Arsad-Chittoor

K.Venkatesh G.Premkumar [Vela] G.Suresh

N.Kumar [Rice Mill] B.Natarajan V.Jayavelu

N.Subramani [P.O] P. Velu G.Natarajan

N.Velu G.Ramachandran J.Mohan

P.Govindraj K.M.Sudhakar N.Babu

S.Kumar -Chitoor R.Shankar Bangalore S.Umashankar

V.Subramani-GK Kandiga Mr.Raja - Ranipet M.Sudhakar- Ranipet

E.Nagaraj- Naragallu

K.Venkatesh [kutty]

 

 

 

 

ESANMALAI SREE SUBRMANYA SWAMY TEMPLE

No.79, Sri Murugan Koil Street, Paramasathu,

Katpadi Taluk, Vellore-632514.

Email: esanmalai@yahoo.com

FOR MORE DETAILS CONTACT:

A.Subramani [Founder Trustee]

H/P:+91-76399 68797.

A.R.Lakshmanan [Trustee]

H/P: +91-9902074004

 

R.Sadasivam [Trustee]

H/P +91-90360 40589.

 

S.Venu [Trustee] Thangal

H/P+91-9751299446,

 

A.Dakshinamurthy [Trustee]

H/P:+91-9585713756.

 

R.Natrajan [Trustee]

H/P:+91-9047094856

A.Rathinam - Hon"ble President

A.Subramani - President

A.R.Lakshmanan - Vice president

R.Sadasivam - Treasurer

S.Venu - Secretary

C.Rajendran - Jt.Secretary

Advocate.Krishnamurthy - Leagal Admin.

T. Purushothaman - Administration

C. Damodaran - Administration

Sri. Yelumalai - Administration

Sri. Munirantham Naidu - Administration

A. Dakshinamurthy - Administration

R. Natarajan - Administration

V.Janardhanan - Administration

C.Shekar - Administration

Sri. Manjunath - Co-ordinator

Dr. Sambandham - Co-ordinator

G. Kuppuswamy - Co-ordinator

Sri. Srisailam - Co-ordinator

Sri. Ravi-Ex-counsilor - Co-ordinator

Sri. Arumugam - Co-ordinator

P.Velu - Co-ordinator

 

 

TEMPLE RENOVATION COMMITTEE